محیط زیست

آلودگی محیط زیست راجدی بگیریم

محیط زیست

آلودگی محیط زیست راجدی بگیریم

۵ مطلب توسط «elahe sodagar» ثبت شده است

خیلی راحت زباله هارومیریزیم زمین

وخیلی آسوده  ازکناراین زباله هاردمیشیم

بدون اینکه یه ذره احساس مسئولیت کنیم واونواززمین برش داریم

وفکرمیکنیم که شهرداری نوکرتام اختیارماست

نه والازباله هاتونونریزین زمین

چطورتوخونه دوس ندارین زنتون یامادرتون کارکنه امابیرون متاسفانه این انتظارروازماموران شهرداری نداریم

اوناازوقتی که خروساشروع به خوندن میکنن بیرونن تازمانی که شهربخوابه

یکم مراعات حالشونوکنید

۸ نظر موافقین ۵ ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۶:۳۸
elahe sodagar
بیاییداینقدرشعارالکی ندهیم که شهرماخانه ی ماست
اگرواقعاشهرماخانه ی مابود،هرگزاین خانه ی بزرگ راآلوده وکثیف نمی کردیم
اگرواقعاشهرخودراخانه ی خودمیدانستیم هرگززندگی رابرای هم خانه های خودتنگ نمی کردیم
درست است شهرماخانه ی ماست،اما،مابایدمراقب این خانه باشیم
چگونه؟
  • بافرهنگ سازی صحیح
  • باکاشت سالانه یک درخت
  • بانریختن زباله
بیاییدیکم رعایت کنیم


۹ نظر موافقین ۶ ۰ ۱۵ اسفند ۹۵ ، ۱۹:۵۳
elahe sodagar
بیشترمابعدازیه هفته ی کاری سخت دوست داریم بریم استراحت کنیم
ممکنه بریم شمال یا کناردریا
میخواییم فقط خوش بگذره وخستگی ازتن به درکنیم
اماجایی برانشستن پیدانمیکنیم
همه جاپراززبالست
مجبورمیشیم برگردیم نه تنهاخوش نگذشت بلکه خیلیم بدگذشت
تاحالاجاده های شمال-گردنه حیران رودیدین؟
خیلی سرسبزه
امامتاسفانه پره زبالست
اونم ازنوع تجزیه ناپذیر،کلی پلاستیک به شاخ وبرگ درختان آویزون شده که طبیعته به اون زیبایی روزشت جلوه میده
متاسفانه خیلی دیدم که خانواده هاپوشاک فرزندانشان رادرفضای سبزرهامیکنند
یاپلاستیک چیپس وپفک رادرهوابه پروازدرمی آوردند
این هافقط میتوانندسطح فرهنگ هرکداممان رانشان دهند
بیایدباتمیزکردن محیط زندگیمان فرهنگ خودمان رابالاترووالاترنشان دهیم
۱۵ نظر موافقین ۵ ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۱۴
elahe sodagar

آلودگی محیط روهمینطورکه قبلاگفتم بایدجدی گرفت

اگه جدی نگیریم تنهابه خودمون زیان نمیرسونیم بلکه به تمام مخلوقات خداوندآسیب میرسونیم

آسیبی که شایدنشه جبرانش کرد،آسیبی که شایدبسیاری ازگونه های جانوری وگیاهی روازدست داد

مراقب باشیم هم اکنون هم برخی ازگونه های جانوری وگیاهی داره منقرض میشه

این شانس روبیاین به فرزندان آینده هم بدیم که اوناهم بتونن این جانوران روببینن وازهوای پاک بهرمندشوند

وتنی سالم داشته باشند

اگرهرکدام ازماتلاش کنیم که زباله ای به زمین نریزیم توانسته ایم آینده ی خودراتضمین کنیم

آینده ی خودوفرزندانمان راباریختن زباله به خطرنیندازیم

۸ نظر موافقین ۵ ۰ ۰۱ بهمن ۹۵ ، ۱۳:۰۰
elahe sodagar

باسلام خدمت بازدیدکنندگان عزیز

باآلودگی محیط زیست علاوه براینکه حیات جانوران وگیاهان رابه خطرمی اندازیم زندگی خودرانیزبه خطرمی اندازیم

آلودگی محیط راجدی بگیرید.۸ نظر موافقین ۴ ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۱۱:۱۲
elahe sodagar